به گزارش «اینفوفرهنگ»، تقاضای بسیار بالا برای خرید دوشاسی‌بلند تیگوان و اطلس باعث شده که افت فروش خودروهای سدان این خودروساز به‌حساب نیاید. به‌این‌ترتیب که جتا افت ۲۲درصدی در فروش داشته و ۹۰هزارو۸۰۵دستگاه از آن فروخته‌شده است. گلف با افت ۳۹درصدی ۴۲هزارو۲۷۱دستگاه فروخته و پاسات با فروش ۴۱هزارو۴۰۱دستگاه، ۳۲درصد افت فروش را نسبت‌به سال گذشته تجربه […]

به گزارش «اینفوفرهنگ»، تقاضای بسیار بالا برای خرید دوشاسی‌بلند تیگوان و اطلس باعث شده که افت فروش خودروهای سدان این خودروساز به‌حساب نیاید. به‌این‌ترتیب که جتا افت ۲۲درصدی در فروش داشته و ۹۰هزارو۸۰۵دستگاه از آن فروخته‌شده است.

گلف با افت ۳۹درصدی ۴۲هزارو۲۷۱دستگاه فروخته و پاسات با فروش ۴۱هزارو۴۰۱دستگاه، ۳۲درصد افت فروش را نسبت‌به سال گذشته تجربه کرده است. اما فروش ۵۹هزارو۵۷۷دستگاه و رشد ۱۲۰درصدی فروش اطلس هفت سرنشینه، نشانه‌های بسیار خوبی برای افزایش سهم فولکس‌واگن در بازار این کشور هستند؛ حتی اگر از ۱۰مشتری این برند ۷نفر از آن‌ها شاسی‌بلند خریده باشند.

این شرایط برای تیگوان نیز صادق است و برای اولین بار فروش این کراس‌اوور میان‌سایز بیشتر از ۱۰۰هزار دستگاه در بازار این کشور ثبت‌شده است.


منبع :اخبار خودرو