دانشجویان، طلاب و کارگران معترض به واگذاری‌های رانتی اعلام کردند: ما برکناری و محاکمه مسئولان سازمان خصوصی سازی که در روند واگذاری ها دچار تخلفات اداری و اقتصادی شده اند، را دنبال خواهیم کرد.