نخستین جشنواره تیزر سلامت تحت عنوان «جشنواره تیزر سلامت فجر» بهمن‌ماه امسال در شیراز برگزار می‌شود.