<p مجمع عالی سازمان بسیج اساتید کشور عصر امروز سه شنبه سیزدهم آذرماه با حضور استادان صاحب نظر از دانشگاه ها، مراکز علمی و تصمیم ساز کشور به منظور بررسی آخرین وضعیت دانشگاه‌ها و ترسیم راهبرد‌های آینده پژوهانه در دانشگاه امیر کبیر برگزار شد. در این جلسه میثاق نامه‌ای از سوی استادان بسیجی به همراه […]

<p

مجمع عالی سازمان بسیج اساتید کشور عصر امروز سه شنبه سیزدهم آذرماه با حضور استادان صاحب نظر از دانشگاه ها، مراکز علمی و تصمیم ساز کشور به منظور بررسی آخرین وضعیت دانشگاه‌ها و ترسیم راهبرد‌های آینده پژوهانه در دانشگاه امیر کبیر برگزار شد. در این جلسه میثاق نامه‌ای از سوی استادان بسیجی به همراه یادگاری‌های بر جای مانده از شهدای گمنام به نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها برای تقدیم به رهبر فرزانه انقلاب اسلامی اهدا شد.

برگزاری مجمع عالی بسیج اساتید کشور برگزاری مجمع عالی بسیج اساتید کشور برگزاری مجمع عالی بسیج اساتید کشور برگزاری مجمع عالی بسیج اساتید کشور برگزاری مجمع عالی بسیج اساتید کشور برگزاری مجمع عالی بسیج اساتید کشور برگزاری مجمع عالی بسیج اساتید کشور برگزاری مجمع عالی بسیج اساتید کشور برگزاری مجمع عالی بسیج اساتید کشور برگزاری مجمع عالی بسیج اساتید کشور برگزاری مجمع عالی بسیج اساتید کشور برگزاری مجمع عالی بسیج اساتید کشور برگزاری مجمع عالی بسیج اساتید کشور برگزاری مجمع عالی بسیج اساتید کشور برگزاری مجمع عالی بسیج اساتید کشور برگزاری مجمع عالی بسیج اساتید کشور برگزاری مجمع عالی بسیج اساتید کشور برگزاری مجمع عالی بسیج اساتید کشور برگزاری مجمع عالی بسیج اساتید کشور برگزاری مجمع عالی بسیج اساتید کشور برگزاری مجمع عالی بسیج اساتید کشور برگزاری مجمع عالی بسیج اساتید کشور برگزاری مجمع عالی بسیج اساتید کشور

$(“#gallery a”).lightBox({ imageLoading: ‘/client/themes/fa/main/img/lightbox-ico-loading.gif’, imageBtnPrev: ‘/client/themes/fa/main/img/lightbox-btn-prev.gif’, imageBtnNext: ‘/client/themes/fa/main/img/lightbox-btn-next.gif’, imageBtnClose: ‘/client/themes/fa/main/img/lightbox-btn-close.gif’, imageBlank: ‘/client/themes/fa/main/img/lightbox-blank.gif’, txtImage: ‘عکس’, txtOf: ‘از’ });