مستند بیتنا (خانه ما) که به ماجرایی از دل حوادث یمن پرداخته است، فردا رونمایی می‌شود