یک انجمن خیریه در قزوین، درب بطری‌های پلاستیک را جمع آوری و با فروش آنها برای معلولان ویلچر تهیه می‌کند.