برای گروهی که ادعای علم‌گرایی، مدرنیته، دموکراسی، سوسیالیسم و ... را دارد، تعیین روزی به‌ عنوان روز سیاه و وادار کردن افراد به روزه گرفتن چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟

<p

– اخبار بین الملل –

به گزارش گروه بین‌الملل اینفوفرهنگ ، شعارهایی همچون آزادی، اختیار، عدالت، برابری و نظایر اینها فقط در حد شعار در پ.ک.ک وجود دارد. نه تنها پ.ک.ک، بلکه دیگر گروه‌های تروریستی با ساختار فرقه‌ای نیز به همین منوال عمل می‌کنند و در مناسبات درون گروهی خود با شعارهایی که در ظاهر سر می‌دهند هزاران تناقض غیر قابل توجیه و توضیح دارند.

انتهای پیام/

منبع :خبرگزاری تسنیم