همزمان با روز دانشجو، محمدحسین صومی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با دانشجویان خوابگاهی دیدار و بر توجه ویژه این دانشگاهب به سطح اساتید و اعضای هیئت علمی در سال‌های اخیر تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار دانشگاه اینفوفرهنگ، محمدحسین صومی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز که در دیدار با مدیران مسئول نشریات دانشجویی اعلام کرده بود که روز جمعه شانزدهم آذرماه همزمان با روز دانشجو در خوابگاه دانشجویی که دانشجویان صاحب خانه هستند مهمانشان خواهد بود.

محمدحسین صومی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز به مناسبت روز دانشجو، ۱۶ آذرماه در خوابگاه دختران فجر دانشگاه علوم پزشکی تبریز حاضر شد و با همراهی محمد آقازاده، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و مسئولان معاونت دانشجویی و فرهنگی به سالن آمفی تئاتر این خوابگاه رفت تا در جمع دانشجویان حضور یابد با رسیدن رییس دانشگاه دانشجویان اعضای شورای صنفی به استقبال وی آمدند و از او خواستند که مهمان چند اتاق از اتاق‌های خوابگاه باشد.

دانشجویانی که در این اتاق‌ها ساکن بودند با دیدن صومی و آقازاده به بیان مسائل و مشکلات رفاهی خود پرداختند؛ این دانشجویان در مورد تجهیزات مختلف خوابگاهی مطالبه داشتند که رئیس دانشگاه علوم پزشکی به تکمیل پروژه خوابگاهی ۲۵۰۰ نفری اشاره کرد و افزود: از معاونت دانشجویی فرهنگی میخواهم در اتاق‌هایی که تجهیزاتشان ناقص و معیوب می‌باشد تکمیل کند.

محمد حسین سومی صومی با درخواست اعضای شورای صنفی که به نمایندگی از دانشجویان به بیان مسائل می‌پرداختند از سالن ورزشی-تفریحی این خوابگاه بازدید کرد و رسیدگی به تجهیزات این سالن را از مدیر امور دانشجویی و مدیر تربیت بدنی پیگیر شد.

در این دیدار اعضای شورای صنفی خوابگاه کوثر از مسائل رفاهی خوابگاه و میزان فضای فیزیکی در اختیار خود گفتند و از برخی مسائل آموزشی پیش رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گله کردند.

محمد حسین صومی نیز در مورد مسائل خوابگاه‌های دخترانه به مسئولان مدیریت امور دانشجویی دستور بررسی و گزارش نتیجه حاصل را داد، وی همچنین خطاب به دانشجویان گفت: تحقق برخی ایده آل‌ها در فضا و ساختار کنونی خوابگاه‌های دختران گاهی ممکن نیست و تاکید ریاست دانشگاه و معاونت دانشجویی فرهنگی بر تسریع تکمیل پروژه خوابگاهی ۲۵۰۰ نفری خواهران است.

وی افزود: سطح اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال‌های اخیر بسیار ارتقا یافته است و ایده آل‌ترین شرایط و آزمون‌های عملی و تئوری برای جذب عضو هیئت علمی به کار برده شده است.

وحید قدیمی دبیر شورای صنفی دانشجویان خوابگاه بوستان در مورد کیفیت تغذیه سخن به میان آورد و گفت: در مورد تغذیه مواردی از جانب شورای صنفی دانشجویان به مدیریت امور دانشجویی انتقال داده شد که تا حدود زیادی ارتقا کیفیت صورت گرفت، ولی هنوز هم جای ارتقا در کیفیت تغذیه دانشجویان تا ایده آل وجود دارد.

وی همچنین درمورد نگرانی دانشجویان پسر در مورد فضای فیزیکی اتاق‌ها با توجه به احتمال افزایش جمعیت دانشجویان خوابگاهی در آینده گفت که دکتر صومی با قاطعیت می‌گویم که مطمئن باشید پسران دانشجو چه الان چه در آینده مشکلی در فضای فیزیکی خوابگاهی نخواهند داشت.

ودود نوروزی، دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در این دیدار گفت: افزایش ساعات کتابخانه مرکزی، تسریع روند خرید کتاب بر اساس لیست تهیه شده شورا‌های صنفی دانشجویان از جمله مطالبه‌های دانشجویان است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: برداشتن مرز دانشکده‌ای در استفاده از کتابخانه‌های دانشکده‌های مختلف توسط دانشجویان و هماهنگی با مسئولان در این مورد ضروری به نظر می‌رسد؛ برخی مسائل هم در بین دانشکده‌های علوم نوین، توانبخشی و طب سنتی وجود دارد که امید است حل شود.

نوروزی افزود: در مورد دانشکده پرستاری و مامایی گاهی شاهد برخی مسائل در اجرای برنامه‌های مختلف دانشجویی هستیم که امید است این مورد نیز حل شود؛ در مورد استخر سینا دانشگاه علی رغم پیگیری‌ها نرخ پرداختی توسط دانشجویان phd بیشتر از دیگر دانشجویان است و می‌خواهیم که یکسان سازی نرخ اتفاق بیفتد.

رئیس دانشگاه از دغدغه مندی اعضای شورای صنفی‌و دیگر دانشجویان حاضر که به‌بیان مسائل خوابگاه پرداختند تشکر کرد و از اینکه در روز دانشجو شاهد دغدغه مندی دانشجویان در راستای پویایی علمی، فرهنگی و… دانشگاه وجامعه است ابراز خرسندی کرد.

منبع :خبرگزاري دانشجو