موسی حقانی در نشست نقش روشنفکران در مشروطه و پس از مشروطه گفت: عجیب است که در تاریخ‌نگاری افرادی که در دوران خود منفور هستند، در دوران بعدی تبدیل به چهره شاخص می‌شوند.

<p

به گزارش خبرنگار تاریخ اینفوفرهنگ، هفتمین جلسه از نشست «نقش روشنفکران در مشروطه و پس از مشروطه» با حضور علاقه‌مندان زیر نظر موسی فقیه‌حقانی رییس موسسه مطالعات تاریخ معاصر در حوزه‌ هنری برگزار شد. در این جلسه تعدادی از روشنفکران از جمله میرزا نصرالله بهشتی و سید جمال واعظ معرفی شدند.

 

منبع :خبرگزاری فارس