به گزارش اینفوفرهنگ: غار نباتی یکی از غارهای زیبا و از جاذبه های استان به شمار می رود که در فاصله حدود ۳۰ کیلومتری جنوب غرب استان در ندوشن واقع شده است. غار نباتی پدیده ای طبیعی شگرف و جذاب که با دارا بودن ستون های زیبا، فضای جالب و بدیعی پدید آورده و به […]

به گزارش اینفوفرهنگ: غار نباتی یکی از غارهای زیبا و از جاذبه های استان به شمار می رود که در فاصله حدود ۳۰ کیلومتری جنوب غرب استان در ندوشن واقع شده است.

غار نباتی پدیده ای طبیعی شگرف و جذاب که با دارا بودن ستون های زیبا، فضای جالب و بدیعی پدید آورده و به گفته کارشناسان هنوز غار نباتی استان، فعال و آثار غارزایی در آن مشاهده می شود.

این برنامه یک روزه، با هدف ارج نهادن به محیط زیست و ارتقاء سلامت و تقویت روحیه نشاط میان کارکنان برگزار شد.

همچنین کارکنان این استان در برنامه یک روزه دیگری به اتفاق خانواده پس از عزیمت به بافق به کویرنوردی پرداختند.

شایان ذکر اینکه بافق در قسمت جنوب شرقی استان یزد در فاصله ۱۰۰ کیلومتری از مرکز استان واقع شده است و با توجه به ارتفاع کویر آن که حدود ۱۰۰۰ متر از سطح دریا می باشد جزء زیباترین کویر استان و دنیا می باشد.