«کاظم غریب آبادی» سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین معاون سوم کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل شد.

به گزارش گروه سیاست خارجی اینفوفرهنگ، «کاظم غریب آبادی» سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، در نشست بیست و هفتم کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل، به مدت یک سال به عنوان معاون سوم این کمیسیون انتخاب شد.

این کمیسیون در سال ١٩٥٠ تاسیس شد و نهاد اصلی بین‌المللی و محوری درخصوص سیاستگذاری‌های حوزه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری است.

انتهای پیام/

منبع :خبرگزاری فارس