یک مترجم گفت: اگر قانون پیوستن ایران به کنوانسیون کپی رایت تصویب شود، بسیاری از معضلات در زمینه ترجمه حل می‌شود.