به گزارش «اینفوفرهنگ»، عسگریان پیش از این رئیس سازمان فروش خودروهای تجاری گروه بهمن بوده است. او همچنین مدیرعامل رنا و معاونت فروش شرکت سایپادیزل را در پرونده کاری خود داشته و از آذر ۹۶ نیز به عنوان عضو هیات مدیره در گروه بهمن مشغول به فعالیت بوده است. عسگریان همچنین قائم مقام گروه مایان و […]

 به گزارش «اینفوفرهنگ»، عسگریان پیش از این رئیس سازمان فروش خودروهای تجاری گروه بهمن بوده است. او همچنین مدیرعامل رنا و معاونت فروش شرکت سایپادیزل را در پرونده کاری خود داشته و از آذر ۹۶ نیز به عنوان عضو هیات مدیره در گروه بهمن مشغول به فعالیت بوده است. عسگریان همچنین قائم مقام گروه مایان و مدیرعاملی مایان موتور را در سابقه کاری خود دارد.
گفتنی است عسگریان جایگزین حسین خضری در سیبا موتور شده است.


منبع :اخبار خودرو