اصفهان- دبیر اجرایی جایزه ادبی جمالزاده از برگزاری نخستین دوره این جایزه در اصفهان خبر داد و گفت: هدف اصلی برگزاری این جشنواره ایجاد حس تعلق شهری و هویتی در جامعه است.

به گزارش اینفوفرهنگ ، رضا روحانی ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی نخستین دوره جایزه ادبی جمالزاده اظهار داشت: ما به دنبال رویدادی در حوزه ادبیات بودیم که ظرفیتهای اصفهان را با زبان شیوا و بلیغ به نمایش بگذارد، از این رو تصمیم گرفتیم جایزه ای را برای داستان اصفهان در نظر بگیریم.

 وی ادامه  داد: انسان تنها موجودی است که توانایی داستان نویسی دارد و با ۳۲ حروف الفبا می تواند جملات زیادی را خلق کرده و با ذهن خلاق خود داستان هایی را بپروراند.

دبیر برگزاری نخستین جایزه جمالزاده  با بیان اینکه هدف اصلی  برگزاری این جشنواره ایجاد حس تعلق شهری و هویتی در جامعه است به نوعی که در قالب داستانی در ارتباط با اصفهان بیان شده و در قالب سلسله داستان ها برجسته شود، ابراز داشت: این جشنواره در دو بخش موضوع اصفهان و موضوع آزاد برگزار می شود که در بخش اصفهان نویسنده ها به بحث های معماری، مشاهیر، فرهنگ و آداب و رسوم مردم اصفهان می پردازند.

وی با بیان اینکه جایزه جمال زاده به بیوگرافی محمدعلی جمالزاده ارتباط ندارد، اظهار داشت: جمال زاده یکی از چهره های اصفهان و پدر داستان نویسی  کوتاه است که  آثار فاخری همچون «یکی بود یکی نبود» را در کارنامه  کاری خود داشته است و بر این اساس اسم وی برای این جشنواره داستان نویسی بهترین عنوان بود.

روحانی افزود: امیدواریم درآینده این جشنواره در ابعاد بین المللی ظهور پیدا کند وافراد غیر اصفهانی و غیر ایرانی هم درباره اصفهان داستان نوشته و در این جشنواره شرکت کنند.

دبیر نخستین جایزه جمالزاده با اشاره به اینکه شورای سیاست گذاری این جشنواره از چهار نفر از مسئولان شهرداری و پنج نفر از نویسندگان تشکیل شده است، گفت: در این نوع جشنواره ها و رویدادهای ادبی در نظر داریم وابستگی به بخش دولتی را کاهش داده و مشارکت  شهروندان را زیاد کنیم تا سازمانهای مردم نهاد نیز در این  زمینه ها فعالیت کنند.