در بسته گزارش تصویری امروز ۱۶ دی ماه شاهد پخش گزارش‌هایی از استان‌های ایلام ، خراسان جنوبی و خوزستان هستید.