اگر شرکت کشت و صنعت کارون به صورت تعاونی واگذار شود، مشکل کارگران هفت تپه تکرار نخواهد شد.

<p

کشت و صنعت کارون در آزمون دشوار خصوصی سازی +صوتبه گزارش گروه فیلم و صوت اینفوفرهنگ، برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به موضوع خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت کارون و لزوم جلوگیری از وقوع ماجرای هفت تپه دوم پرداخته است.

انتهای پیام/

آیا حوادث هفت تپه تکرار می‌شود؟

منبع :باشگاه خبرنگاران جوان